Informatie

Informatie

Massets biedt exclusieve vermogensbegeleiding aan actieve ondernemers en diens naasten: van de starter die iedere euro terug in het bedrijf stopt tot aan de ervaren entrepreneur. Met een daadkrachtige en doortastende aanpak helpen wij u een punt in plaats van een komma te zetten. Plannen belanden niet in een bureaulade, maar worden concreet tot uitvoering gebracht.

U kunt bij Massets terecht voor een persoonlijke en professionele begeleiding bij allerhande vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan de aankoop van een woning, het laten opstellen van een risicoprofiel, cashflowplanning of een bedrijfsovername. Dankzij een in 2014 verkregen trustvergunning wordt u volledig ontzorgd: van vermogensbeheer, financiële administratie en rapportages tot aan fiscale diensten en domicilieverlening. Ofwel, u bent van ‘het gedoe af’ en heeft de handen vrij om te excelleren waar u goed in bent: ondernemen.

Massets initieert het proces om tot een passend antwoord op ieder vraagstuk te komen. Samen met een team van specialisten – naar uw keuze – wordt de beste oplossing bedacht. De vaak uiteenlopende visies van juristen, fiscalisten, notarissen en vermogensbeheerders worden aaneengeknoopt; waar bijt of raakt het advies elkaar? Door vroegtijdig de juiste partijen om tafel te zetten wordt op efficiënte wijze gewerkt aan het schetsen van een aantal haalbare scenario’s. Dankzij het heldere totaaloverzicht dat wij creëren, kunt u een weloverwogen beslissing maken.

Als ondernemer zijn uw zakelijke en privébelangen waarschijnlijk (groten)deels verweven. Daarom hebben we ruim aandacht voor de emoties die bij processen als een bedrijfsoverdracht, scheiding of opvolging komen kijken. Massets investeert in het creëren van een warme en duurzame vertrouwensband en staat 24/7 voor u en uw familieleden klaar. Om volledig in uw belang te kunnen werken, opereren wij sinds de oprichting in 2007 volledig onafhankelijk. Als vermogensbegeleider geven we u onze professionele opinie, maar beïnvloeden nimmer uw keuze. De door u gewenste oplossing wordt door ons geïmplementeerd en vervolgens gecontroleerd. Wanneer er dreigt te worden afgeweken van de vastgestelde doelstelling, stellen wij – in overleg met u – de plannen bij. Zo blijft u altijd op koers.

Die oprechte betrokkenheid geeft ons een erg vertrouwd gevoel