Corporate services

Corporate services

Massets Corporate Services B.V. is een trustkantoor dat gespecialiseerd is in trustdienstverlening aan Nederlandse families en familiebedrijven. Wij voorzien in uw vraag naar ondersteuning op e door u gewenste gebieden. Hebben wij een expertise niet in huis, dan schakelen wij een specialist in. Massets Corporate Services B.V. beschikt uiteraard over een vergunning in het kader van de Wet Toezicht Trustkantoren en mag u alle werkzaamheden uit handen nemen. U bepaalt zelf waar de werkzaamheden van Massets Corporate Services B.V. beginnen en eindigen. Kortom: u heeft er geen omkijken meer naar. En dat is een veel gehoorde wens van onze cliënten.

Trustvergunning van Massets Corporate Services

Dankzij de trustvergunning beschikt Massets over de mogelijkheden om u volledig te ontzorgen. Deze vergunning wordt alleen toegekend aan trustkantoren die voldoen aan de wettelijke eisen van De Nederlandsche Bank (DNB), die ook Massets Corporate Services heeft getoetst op integriteit, betrouwbaarheid en deskundigheid. Een administratie- of accountantskantoor dat niet beschikt over de vereiste vergunning maar toch vergunningplichte trustdiensten aanbiedt, pleegt een economisch delict.

Naast dat we bij Massets aan alle formele eisen voldoen, denken en kijken we kritisch met u mee. Doordat ons kantoor geheel neutraal en onafhankelijk is, kijken wij vanuit een helicopterview uitsluitend naar één belang: de uwe. Massets werkt vanuit een persoonlijke aanpak. Daarom treft u bij ons geen kil en steriel kantoor aan. Wij bieden u een sfeervolle setting en een passende ambiance, waarin u openlijk over zakelijke- en privébelangen kunt spreken.

Wat kan Massets Corporate Services voor u betekenen?

Stel: u heeft een investering gedaan met enkele compagnons en u heeft de administratieve afwikkeling op u genomen. Doordat uzelf steeds vaker geniet van vrije tijd in Nederland of zelfs het buitenland, wilt u eigenlijk niet meer belast worden met de bekende rompslomp. Als bestuurder kunnen wij u vertegenwoordigen in rechtszaken en zorgen wij voor deponering van de jaarverslagen. Voor commanditaire vennootschappen kan Massets Corporate Services optreden als beherend vennoot.

Tevens kunt u van ons postadres gebruikmaken. Dit kan in het kader van veiligheid verstandig zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan de Quote 500-inbrekersbende, die op roverspad ging aan de hand van de gegevens in het tijdschrift Quote. Of wellicht heeft u andere redenen om als eigenaar van een bedrijf anoniem te blijven. Ook als u in het buitenland woont of hier vaak verblijft, kan het praktisch of noodzakelijk zijn om een wettelijke vertegenwoordiger in Nederland te hebben en uw post door ons te laten afhandelen. U bepaalt zelf waar onze werkzaamheden beginnen en eindigen. Hierdoor bent u nooit de controle kwijt, maar wel uw zorgen.

Ik ben gewoon blij dat ik van dat gedoe af ben